ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

موارد زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است.

  • ارتباط با واتساپ
  • ارسال انبوه واتساپی

اشکالات برطرف شده

  • افزایش سرعت اسکن بارکد در بخش صندوق

ارسال پاسخ