ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

1- اصلاح شیوه نگهداری تصاویر در زیر سیستم سفارش کیک
2- افزایش سرعت سفارشات و نمایش آلبوم فرم
3- رفع مشکل هنگی در صورت قطع بودن اینترنت سفارشات
4- به منظور استفاده از این سیستم جدید بعد از بروزرسانی نرم افزار از بخش مدیریتی به منوی انبار > کیک و شیرینی رفته و بر روی انتقال تصاویر کلیک کنید.

ارسال پاسخ