ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

1-ورود و خروج اکسل سند حسابداری
2- کلید + برای شماره گذاری مجدد سند در لحظه هم زمانی
3- همگام سازی مانده حساب مشتری در سیستم فروش و حسابداری
4- رفع مشکل ورود بدهکار / بستانکار
5- رفع مشکل عدم کنترل تراز
6- رفع مشکل عدم ویرایش مانده تراز در لحظه ویرایش ردیفی
7- ارتقا موتور ثبت اسناد مرتبط با بن و کارت هدیه
8- اتصال به ربات واتساپ جدید یسنا Docker WhatBot

 

 

ارسال پاسخ