ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

1-ارتقا ربات واتساپ
2- اصلاح کلید نمایش بیشتر در بخش سفارشات
3- امکان ارسال کالای وزنی به سایت
4- امکان ارسال 3 دیمانسیون متفاوت به سایت در قالب یک کالا

 

ارسال پاسخ