ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

1-راه اندازی ربات واتساپ گزارشات
2-راه اندازی ربات واتساپ تصاویر
مجوز ربات به صورت جداگانه به فروش می رسد
بر روی لینک زیر کلیک نموده و پیامی را ارسال کنید
شیوه راه اندازی

 

 

 

ارسال پاسخ