ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

1- اتصال به دیجی کالاجت و اسنپ فود
2- رفع اشکالات مرتبط با اتصال به سایت 
3- امکان ارسال کالاهای اینترنتی از دفترمرکزی به شعب

 

 

ارسال پاسخ