ویژگی های زیر در این نسخه به نرم افزار اضافه شده است

امکانات جدید

1- امکان مپینگ شعبه نرم افزار جانبی با شعبه مایکروسافت
2- امکان مشاهده حجم باقی مانده فضای ابری (تصویری) برای نگه داری تصاویر کالا
3- دستورالعمل سند خرید 102و سند دریافت 101 برای راهکار چند شعبه ای
4- امکان ایجاد خودکار تأمین کننده در قبال دستورالعمل 102 (کد تأمین کنندگان و انبارها می بایست عددی باشد!)
5- پخش صدا در دیالوگ چند قیمت / قیمت دستی / تعداد دستی
6- نمایش ساعت و تاریخ به منظور کنترل در ابتدای باز شدن برنامه و بروز رسانی خودکار ساعت و تاریخ با از طریق اینترانت ملی با استفاده از سرور های یسنا

 

ارسال پاسخ

question