هومن مثنوی

برنامه نویس و کارشناس امنیت – دکترای مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

question